خدا جون نوشتن رو از ما نگیر!

بعد از وبلاگ نویسی رفتم سراغ کانال نویسی!
آدرس کانال تلگرامی سایه نوشت:

 

motefareghejat@

/ 4 نظر / 59 بازدید
وحید53

زیبا می نویسی پرشین و کانال فرق نمی کنه

دانشمنگ

سلااام سايه جان حال شما؟

http://s6.picofile.com/file/8259883842/ShenidamRafti_v2_320k.mp3.html

90/7) أول الفکر آخرالعمل = در اول اندیشه خردمند پایان کار را میتواند بسنجد و تدبیر آن بکند. 90/9) الامور تشابهت مقبلة فإذا أدبرت عرفها الجاهل کما یعرفها العاقل = کارها وقتی پیش آیند بهم می مانند وچون بگذشته باشند و پشت به ما کرده باشندنادان آنها را همچنان بشناسد که دانا می شناسد. 94/7) و کلّ إناءٍ بالذی فیه یرشح = ازهر خنوری و هر آوندی(ظرفی) آنچه در آنست تراوش کند. 95/6) إنکنّ إذا جُعتنَّ دقعتنَّ و إذا شبعتنَّ خجلتنَّ = به درستی که شما زنان چون گرسنه شوید به خاک مذلت در غلطید، و چون سیر شوید سرکش شوید و کار شرم آور کنید. 97/10) إنّ المعارف فی اهل النُّهی ذممُ = آشنائیها میان صاحبان عقل و خرد (به منزله) عهد و امان است. 100/12) جفّ القلمُ بما هو کائنٌ إلی یوم الدین = خشک شد خامه به آنچه او بودنی است تا روز قیامت. قلم تقدیر بودنیها را نوشت و بیاسود.(دیگر بر لوح محفوظ چیزی تازه نوشته نخواهد شد.) 102/18) و الضدُّ یُبرزُ حسنهُ الضدُّ = ناهمتا، نیکوئیش را نا همتا پدیدار کند. (= حسن هر چیزی به ضد آن ظاهر شود.) 104/6) إن الحِسانَ مظنةٌ للحسدِ = نیکوان مورد تهمت و جای گمان حاسدانند. 109/13) مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فهو